Danh sách sim data

12ED50 Mobifone

360GB/năm
360 ngày
600.000 đ
không giới hạn dung lượng

ED50 Mobifone

30GB/tháng
30 ngày
50.000 đ
không giới hạn dung lượng

12DTHN Mobifone

360GB/12 tháng
360
600.000 đ
Không giới hạn dung lượng data

DTHN Mobifone

30GB/tháng
30 ngày
50.000 đ
trọn gói truy cập data không giới hạn

CS6N Mobifone

1080 GB/6 tháng
180 ngày
540.000 đ
6GB/ngày

CS3N Mobifone

540GB/3 tháng
90 ngày
270.000 đ
6GB/ngày

12FD50 Mobifone

1800GB/năm
360 ngày
600.000 đ
5GB/ngày

12C90N Mobifone

1440GB/năm
360 ngày
1.080.000 đ
4GB/ngày

C90N Mobifone

120GB/tháng
30 Ngày
90.000đ
4GB/ngày